Kupujete pozemok?

Pripravte sa na prvý rozhovor s predávajúcim.

(alebo informácie, ktoré potrebujete vedieť pred tým, ako pozemok kúpite)

 

 

Našli ste ideálny pozemok a chystáte sa zavolať predávajúcemu? Nemusíte byť odborník, aby ste zistili, či je pozemok na stavbu domu vhodný. Stačí vedieť, na čo sa pýtať.

 

 

Tu je 9 otázok, na ktoré potrebujete vedieť odpoveď:

 

     Je pozemok umiestnený v intraviláne alebo v extraviláne obce?     ........................................................

□    Vedie na pozemok príjazdová cesta? Aká (štrková, asfaltová), aká je šírka cesty?     ........................................................

□    Je príjazdová cesta vo vlastníctve obce alebo súkromnej osoby?     ........................................................

□    Aké sú rozmery pozemku? Šírka, dĺžka?     ........................................................

□    Sú už na pozemku prípojky? Aké? Ako ďaleko sú ostatné prípojky?     ........................................................

□    Ak je to možné , vypýtajte si číslo parcely.     ........................................................

□    Je možné na danom pozemku postaviť rodinný dom podľa Územného plánu?     ........................................................

□    Má predávajúci k dispozícii územnoplánovaciu informáciu UPI     ........................................................

(koeficient zastavanosti, podlažnosť, koeficient zelene, počet parkovacích miest...)? 

□    Sú ešte iné špecifikácie, o ktorých by sme mali vedieť?     ........................................................

(Je na pozemku nejaká stavba? Vedie cez pozemok elektrické vedenie VN, NN..)?

 

Náš tip: Odporúčame zistiť odpovede na tieto otázky už pri prvom kontakte s predávajúcim. Následne si s nami dohodnite stretnutie (kontakt), kde si povieme, aké sú vaše očakávania a aké podmienky by mal pozemok spĺňať pre stavbu domu HYGGE HOMES. V prípade potreby môžeme absolvovať obhliadku pozemku spoločne.

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás zaujímať: