Doživotná záruka

 
 
Riešenie domu, unikátna technológia a vlastné technologické riešenia nám umožňujú v niektorých prípadoch poskytnúť doživotnú záruku na stavbu domu a vykurovací systém.
 
 
S ohľadom na spotrebný charakter niektorých použitých technológií v dome sa veľmi dbalo na umiestnenie a osadenie týchto častí tak, aby pri skončení ich životnosti majiteľ vynaložil len minimálne úsilie a finančné prostriedky na ich výmenu.