Skrátená doba výstavby

 
 
Pred podpísaním zmluvy o dielo sa klientovi predostrie časový harmonogram jednotlivých prác a termín odovzdania hotového rodinného domu.
Takto a za pomoci SMS notifikácií má klient celý proces pod kontrolou.
 
 
Celý proces je rozdelený do troch hlavných úsekov:
 
1.    ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POLOVENIA - približne 2 mesiace
Proces získania stavebného povolenia je komplexná a zdĺhavá činnosť zahrňujúca komunikáciu so štátnou správou, preto sa jej trvanie dá určiť len približne.
 
2.    REALIZÁCIA STAVBY - max. 3 mesiace
Tento proces je plne v našich rukách a my garantujeme 3 mesiace a do budúcna i menej.
 
3.    KOLAUDÁCIA STAVBY -  1 mesiac
Uvedeniu stavby do života predchádza kolaudácia, ktorá zahŕňa opäť komunikáciu so štátnou správou.
 
 
 

 

 
 
 
Mohlo by vás zaujímať: