Viac ako 6 stupňov protipožiarnej bezpečnosti domov HYGGE HOMES

 

 

Na drevostavby sa kladú oveľa vyššie nároky ako na tehlové stavby, čo sa týka protipožiarnej bezpečnosti.  A práve preto sú z hľadiska protipožiarnej ochrany drevodomy  bezpečnejšie. Konštrukčný systém, ktorý v domoch Hygge homes používame je výsledkom prepojenia kvalitných materiálov a výrobných technológií, ktoré zaručujú tie najvyššie kritériá ochrany. Ďalej sa dočítate:

 

 

 

 

 

Problematika ohňa a drevostavby

 

Mnohí ľudia si myslia, že tým, že sú drevostavby z dreva, sú viac náchylné na horľavosť. Opak je pravdou. Tým, že je drevo horľavejší materiál ako napríklad tehla, sa na zabezpečenie protipožiarnej ochrany drevených konštrukcií kladú vyššie nároky. Väčšinou sa táto ochrana vykonáva rôznymi nátermi, obkladmi a použitím nehorľavých materiálov, ako napríklad minerálna izolácia alebo protipožiarne sadrokartónové dosky.

 

 

 

 

Požiar v rodinnom dome môže mať rôzne príčiny. Vo väčšine prípadov k nemu dochádza počas samotného užívania domu.

 

 

 

 

 

  “Podľa štatistík najviac požiarov vzniká popoludní medzi 14:00 a 18:00.
Najkritickejší deň pre vznik požiaru je sobota, nasledujú štvrtok a piatok!”
 

 

 

Skúška požiarnej odolnosti drevostavby

 

 

Aby sa odborná verejnosť (stavitelia, projektanti, požiarnici, univerzity a predajcovia stavebných materiálov) presvedčila, že ich postupy navrhovania a realizácie sú správne, sa v roku 2012 uskutočnila Skúška požiarnej odolnosti drevostavby.

 

 

 

Túto skúšku pred početným medzinárodným publikom a za mimoriadneho záujmu novinárov uskutočnila Sekcia drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky (SD ZSD SR), v spolupráci s partnerskými firmami a akademickými profesormi z TU Zvolen a Žilinskej univerzity, v rámci 7. odbornej medzinárodnej konferencie WOOD & FIRE SAFETY 2012.

 

“Demonštračným pokusom sa podarilo naplniť vypočítaný zámer deštrukčného požiaru a dosiahnuť minimálne 45-minútovú požiarnu odolnosť jedného priestoru bez toho, aby sa požiar rozšíril na vrchné podlažie domu. Celá konštrukcia odolala deštrukcii ohňa a dom na prvý pohľad zvonku neutrpel nijaké viditeľné konštrukčné poškodenie. Po 60-tich minútach hasiči uhasili doznievajúci požiar, aby sa konštrukcie modelu mohli posúdiť po účinku požiaru. Po vychladnutí požiaroviska bolo odstránené vnútorné sadrokartónové obloženie stien, pričom sa zistilo, že drevo nosnej časti  drevenej konštrukcie zostalo neporušené. To znamená, že nosná konštrukcia vrátane výstužných dosiek OSB nejavila známky poškodenia a objekt by po nahradení obhorených sadrokartónových dosiek a okenných výplňových konštrukcií mohol opätovne slúžiť svojmu účelu.

 

Kľúčovú úlohu z hľadiska požiarnej odolnosti zohral dvojnásobný vnútorný obklad stien a trojnásobný obklad stropov sadrokartónom s vystriedaním a dôsledným vytmelením stykov. Výplňové materiály na báze minerálnej vlny zase zabránili šíreniu sa tepla.

 

Predbežné výsledky ukázali, že zatiaľ čo teplota vo vnútornom priestore pri rozvinutom požiari dosiahla 600oC a trvala niekoľko desiatok minút (najvyššia v priestore zapálenia bola 860°C), teploty na vonkajšej strane fasád neprekročili 20oC. Na stenách vo vnútri pod sadrokartónovými doskami sa pohybovali od 60 do 117°C, čo nie sú zápalné teploty pre drevo a materiály na báze dreva.” [Zdroj informácií tu.  Video zo skúšky tu.]

 

 

 

“Teploty v žiadnom nosnom konštrukčnom prvku nepresiahli hodnotu,
ktorá by spôsobila zmenu ich mechanických vlastností.“

 

 

 

Úprava normy potvrdila bezpečnosť drevostavieb

 

To, že kvalitne postavená drevostavba je z požiarneho hľadiska bezpečná, potvrdzuje aj fakt, že sa po 40-tich rokoch, v júli 2017, na Slovensku zmenila norma o Požiarnej bezpečnosti stavieb. Tá po novom povoľuje výstavbu až 5-podlažných budov z dreva.

 

V západnej Európe, napríklad v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku je 4 až 5-poschodová budova z dreva už dávno štandardom. Veľká Británia a Škandinávske krajiny nemajú žiadne výškové limity na stavbu budov z dreva.

 

 

 

Viac informácií nájdete tu.

 

 

 

Stupne protipožiarnej ochrany domov HYGGE HOMES

 

Na to, aby sme dosiahli vysoký stupeň protipožiarnej ochrany je potrebné použiť kvalitné materiály a vedieť ich správne nainštalovať. V spolupráci s výrobcom drevodomov, s viac ako 16-ročnou praxou a viac ako 150 postavenými drevodomami na Slovensku a v Rakúsku, sme vyvinuli konštrukčný systém, ktorý spĺňa tie najprísnejšie kritéria.

 

 

 

 

Vďaka použitým materiálom, know-how a výrobným technológiám majú naše domy viac ako 6 stupňov protipožiarnej ochrany:

 

 

  1. V celom* dome je použitý protipožiarny sadrokartón
  2. Steny domu, strecha aj inštalačné predsteny sú vyplnené nehorľavou minerálnou izoláciou
  3. Káble v stenách sú vedené v ochranných trubkách → nehrozí prehorenie
  4. Viac ako 50% káblov tvoria komunikačné káble pre smart rozvody, ktoré využívajú 12V napätie → nehrozí skrat, či prehorenie
  5. Všetky použité káble sú samozhášavé → nehrozí prehorenie
  6. V dome nie je plyn, nemanipuluje sa s otvoreným ohňom → nehrozí podpálenie

 

+  Celý dom je z vonkajšej strany obložený 10 cm minerálnej izolácie → dom je maximálne chránený aj proti požiaru od susedov
+  Drevo v celom dome je chránené 50 - 100 mm vrstvou minerálnej izolácie
+  Dispozičným riešením sme dosiahli maximálne 2m odstupové vzdialenosti. V štandardnom prípade tieto vzdialenosti môžu byť 3 až 4 m, čo spôsobuje požiarne ohrozenie susedných domov.
+  Skladbou konštrukcií stien a použitím KVH nosníkov (240 x 60mm) v stropoch prekračujeme normou stanovenú hodnotu REI 15 o 100%.
+  Ako súčasť smart technológií  je možné v izbách nainštalovať detektor dymu → skorá detekcia požiaru v dome

 

 

 

 * Protipožiarny sadrokartón je použitý v celom dome, okrem miest, ktoré sa vyžaduje špeciálny sadrokartón pre mokré prostredie, ako napríklad sprcha.

 

 

 

 

Mohlo by vás zaujímať: