Najlepší kontakt je osobný

Ing. Ľuboš Vislocký, CEO
Pošlite nám otázku, správu, alebo si jednoducho dohodnite stretnutie.

HYGGE HOMES s.r.o.

Závodská 1138, 908 73 Veľké Leváre

tel. +421 905 414 968

info@hyggehomes.sk

Bankové spojenie

Tatrabanka a.s.

Číslo účtu 2945027674/1100

IBAN SK1711000000002945027674

IČO: 50 051 539

IČ DPH: SK 212 015 9668

Zapísaná na OR OS Bratislava I,

odd. Sro, vl.č. 115090/B

Galéria

Pri výbere domu je veľmi dôležitá osobná prehliadka, kde si človek pozrie dom z blízka. Nech sa páči, vstúpte!