Proces výstavby domu HYGGE HOMES

 

 

Aby mal klient potrebnú kontrolu nad celým procesom kúpi a výstavby domu, zaviedli sme štandard informovania klienta o prebiehajúcom stave projektu. Prostredníctvom sms notifikácií a emailov má klient vždy prehľad o aktuálnom stave projektu.

 

Ak má klient záujem o osobnú prehliadku počas realizácie domu, môže kedykoľvek navštíviť výrobu, prípadne miesto realizácie domu, kde mu budú podané konkrétne informácie o aktuálnom stave.

 

 

Proces realizácie stavby v bodoch:

 

1.    výber veľkostného variantu domu a požadovaných doplnkov
2.    obhliadka miesta výstavby – pozemku, návrh prípojok
3.    podpísanie zmluvy o dielo.
4.    dopracovanie projektu pre stavebné povolenie
5.    zabezpečenie vydania  právoplatného stavebného povolenia
6.    realizácia základov
7.    výroba domu vo výrobnej hale
8.    montáž hrubej stavby na pozemku klienta
9.    realizácia exteriérov a interiérov
10.   realizácia vybraných doplnkov podľa zmluvy
11.    kolaudácia domu
12.   odovzdanie domu a zaškolenie klienta

 

 

 

 

Mohlo by vás zaujímať: