Autorské práva

 

Dovoľujeme si vás požiadať o rešpektovanie skutočnosti, že autorské práva ku všetkým na našich webových stránkach prezentovaným alebo na základe nich vytvoreným dokumentom a materiálom použitým pre ich tvorbu sú výlučne majetkom spoločnosti HYGGE HOMES s.r.o.. Ich akékoľvek využitie presahujúce informatívne použitie nie je dovolené.

 

Osobné údaje

 

Vaše súkromie pre nás predstavuje základnú hodnotu, ktorú chceme za každých okolností v súlade s príslušnou legislatívou chrániť. Chceme Vás týmto uistiť, že na ochranu Vašich osobných údajov - ako meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa riadne dbáme. Predovšetkým bez Vášho súhlasu nezbierame prostredníctvom našej webovej stránky žiadne osobné údaje. Je výslovne na Vašom rozhodnutí, či nám prostredníctvom konfigurátora alebo kontaktného formulára poskytnete niektoré z uvedených osobných údajov.

 

Ak naša spoločnosť potrebuje údaje, ktoré nám umožňujú, aby sme Vás mohli kontaktovať za účelom poskytnutia našich produktov alebo služieb, požiadame Vás o súhlas s takýmto spracovaním údajov priamo v kontaktom formuláre alebo v konfigurátore.

 

Ak si neželáte, aby Vami poskytnuté informácie slúžili ako podklad pre ďalší kontakt s Vami, budeme to samozrejme rešpektovať a Vaše dobrovoľne poskytnuté osobné údaje vymažeme. Túto požiadavku môžete voči nám kedykoľvek uplatniť.

 

Pravidlá na ochranu osobných údajov týkajúce sa cookies sú vysvetlené tu.

 

Porušenie vyhlásení a princípov

 

Ak si myslíte, že sme porušili niektoré z našich vyhlásení alebo princípov tu uvedených, dovolíme si Vás požiadať o spätnú väzbu cez kontaktný formulár alebo na nasledujúci email: info@hyggehomes.sk. Ak sa bude jednať o odôvodnenú sťažnosť, budeme sa daným problémom zaoberať a pokúsime sa ho čo najskôr odstrániť.

 

Nezáväzný charakter konfigurátora

 

Táto internetová stránka nepredstavuje e-shop. Rovnako má vytvorenie produktu na mieru s cenou ako výsledok konfigurátora informatívny charakter a nejedná sa v tomto prípade o záväznú ponuku.

 

Všeobecné vyhlásenie

 

Vážení návštevníci našej stránky, prostredníctvom tejto internetovej stránky Vás informujeme o našej spoločnosti HYGGE HOMES s.r.o. a o našich produktoch a službách. Napriek tomu, že zverejnené informácie neustále kontrolujeme a aktualizujeme, nevieme garantovať úplnosť, správnosť a aktuálnosť všetkých poskytnutých informácií v každom momente. Charakter našich webových stránok je predovšetkým informatívny, a to aj vrátane konfigurátora, preto odmietame zodpovednosť za škody, ktoré z akéhokoľvek dôvodu mohli vzniknúť v súvislosti s využitím informácií zverejnených na našej internetovej stránke.